Argument för paleolitisk kost

Detta inlägg är i en första version och tänker mig att bygga på den efterhand.

Det råder fortfarande, trots alla vetenskapliga framsteg på en massa områden, ingen samstämmighet om vilken kost som är den optimala. Dessutom kan olika människor ha olika förutsättningar, t ex beroende på gener och var man bor, så att den heller inte ens finns någon optimal kost som gäller alla människor.

Det man kallar stenålderskost eller paleolitisk kost är en modern anpassning och försök att efterlikna den kost som människan åt under den äldre stenåldern (paleolitikum, efter grekiska palaios ”gammal” och lithos ”sten”). Äldre stenåldern är den tidsålder som börjar för drygt 2,5 miljoner år sedan då släktet (genus) homo uppträdde med homo habilis (ibland räknar man också med tidigare släkten som kunde använda stenverktyg redan för ca 3,3 miljoner år sedan) och slutade för ca 10 000 år sedan då människan lärde sig jordbruk och jägare-samlare blev jordbrukare eller blev undanträngda av jordbrukande folkslag. Under denna långa tidsperiod lärde sig människan använda eld och tillaga mat (man har funnit vissa något osäkra spår av detta 1,5 miljoner år sedan men i alla fall sedan 500 000 år har människan kontrollerat eld). Just jordbruksrevolutionen innebär en dramatisk ändring i människans födosammansättning och med detta också förändringar i människans hälsa och livsmönster [1]. Nästa stora förändring kom med industriella revolutionen då processad mat och raffinerat socker började konsumeras. Andelen ultraprocessad mat har de sista årtiondena ökat i den industrialiserade värden och stora delar av utvecklingsländerna. Tittar man på hela denna tidsålder ser man att i mer än 99,5 % av människosläktets historia har kosten varit radikalt annorlunda än idag äter. Begränsar man sig till arten homo sapiens, som uppträdde för ca 300 000 år sedan, blir det ändå 97 % av tiden.

För att motivera för sig själv och andra att paleokost är den rätta kan man formulera argument som sedan kan vägas och brytas mot andra argument och motargument. Här följer några argument för paleokost (stenålderskost) (det finns många fler, men får återkomma till dem):

 1. Försiktighetsprincipen och ”bevisbördan”. En diet som har funnits i 99,6 % av människans utveckling måste gälla som den ursprungliga! Jordbruksrevolutionen och dessutom de senaste åren 100 årens införande av ultraprocessad kost och olika tillsatser har inneburit dramatisk förändringar i kosten och det vore helt osannolikt att dessa förändringar inneburit förbättringar (med undantag för tillgänglighet och möjligheterna att lagra föda och energi som var en förutsättning för att befolkningen kunde öka så snabbt), speciellt inte med avseende på kroniska sjukdomar. Om man vill komma fram till vilken kost som är den riktiga för människan (då en debatt om detta pågår med full styrka både inom vetenskapen och i vardagen) borde rimligtvis den paleolitiska kosten ses som det normala och avvikelse från denna borde kräva tydliga bevis på positiva egenskaper. Det kan ju inte vara så att kost som bara funnits en ytterst kort tid sett i evolutionens ljus (0,4% för jordbrukets produkter och 0,004 % för ultraprocessad mat) anses som det normala och det man kan utgå från!
 2. Genernas långsamma utveckling. Då jordbruksrevolutionen kom för ca 500 generationer sedan (och senare för vissa folk) har det inte funnits tid annan än i begränsad omfattning få förändrade gener som anpassat till den nya kost som kom med jordbruket.
 3. Uppfyller hälsosamma delar av andra dieter med positiva hälsoeffekter. Paleolitisk kost täcker in många hälsosamma egenskaper från andra dieter och begränsningar som visat positiva hälsoeffekter:
  a. Lågkolhydrat/LCHF
  b. Låginflammatorisk kost
  c. Medelhavskost
  d. Vegetarisk kost
  e. Glutenfritt
  f. Lite socker
  g. Ej processad mat
  i. Minimalt med miljögifter
  j. Intermittent fasta (man åt sällan under hela dagen utan vid ett eller fåtal tillfällen; och normalt sett då det var ljust (inga nattmackor))
  k. Långtidsfasta (om man följer matmönstren från stenåldern då det kunde gå en viss tid innan föda blev tillgänglig igen)
 4. Näringsinnehåll. Paleolitisk kost har generellt högt näringsinnehåll och ger kroppen full näring* utan att kroppen behöver konsumerar för många kalorier. Mycket annan mat har lågt näringsinnehåll (såsom socker, spannmål, växtoljor) eller innehåller till och med ämnen som hindrar upptag av näring. Konsekvensen av att äta mat som inte är näringsrik är att kroppen får för många kalorier för att få den nödvändiga mängden näring alternativt eller att kroppen får näringsbrist på ett eller flera områden.
God middag

*) Möjligtvis med undantag för D-vitamin som behöver tillsättas under den mörka årstiden för oss på nordliga breddgrader såvida vi inte äter tillräckligt med fet fisk eller inälvsmat.

Referenser:

 1. Diamond, Jared (1999) The worst mistake in the history of the human race, Discover Magazine 1999. https://www.discovermagazine.com/planet-earth/the-worst-mistake-in-the-history-of-the-human-race
Det här inlägget postades i Omgivning. Bokmärk permalänken.