Länkar och referensinformation

A. Belysning och dygnsrytm

Kunskapsöversikt Belysning och hälsa (Arbetslivsinstitutet, 2002)

Arbetsmiljöverket om belysning på kontor

Ljus och belysning (Arbetsmiljöverket)

Tester av olika LED-lampor

Test om bildskärmen flimrar (t ex av pulsviddsmodulation för ljusreglering)